Investigators

Coordinators

Prof Demosthenes B. Panagiotakos, DrMedSci

Prof Christos Lionis, MD, PhD

Prof Suzanne Piscopo, PhD (Malta Republic)

Prof Evangelos Polychronopoulos, MD, PhD

Prof Labros Sidossis, PhD

Dr Stefanos Tyrovolas, MSc, PhD

Prof J A Mari Tur, PhD (Mallorca, Minorca islands, Spain)

Prof Giuseppe Walacchi (Sardinia, Italy)

Local Principal Investigators

A Zeimbekis, MD, PhD (Lesvos)

V Bountziouka, MSc, Phd (Samothrace, Siros & Naxos)

G Metallinos, MD (Corfu)

Alexandra Foscolou, PhD

Dimitris Grigorakis, PhD

S Ioakeimidi, MSc (Rhodes, Karpathos)

Prof A Matala, PhD (Ikaria)

Prof J A Mari Tur, PhD (Mallorca, Minorca islands, Spain) 

Dr A Mariolis (Mani county)

Foscolou A, MSc

​Dr Antigone Kouris-Blazos and Associate Prof Catherine Itsiopoulos (La Trobe University – Australia)

Dr Labros Sidossis, Dr. Peter Kokkinos and Anastasia Papadimitriou MS (Rutgers University – USA)

Field Investigators

A Aggelopoulou

A Foscolou

A Katsarou

A Matala (Ikaria)

A Papadimitriou

A Polystipioti

A Zeimbekis

B Nanou (Italy)

C Lionis (Crete)

D Tyrovola (Kassos)

E Apostolidou

E Lioliou

E Niforatou

E Paka (Gokseada, Turkey)

E Papavenetiou

E Qira (Siros & Naxos)

E Tourloukis

F Anastasiou

G Papavassiliou

G Pounis 

I Protopappa (Ikaria)

I Tsiligianni

I Vlachou (Lesvos)

K Gelastopoulou

K Kaldaridou

K Makri

K Voutsa

M Antonopoulou

M Economou (Cyprus Republic)

M Galiatsatos (Cephalonia)

M Miheli (Corfu)

M Tornaritis

M Voutsadaki

N Papairakleous

N Tsakountakis

P Stravopodis (Zakynthos)

S Tyrovolas

S Piscopo (Malta Republic)

V Alpentzou

V Bountziouka (Samothrace)